Parkinson? I co dalej?!

PARKINSON?  I CO DALEJ?! Choroba Parkinsona jest to postępująca zwyrodnieniowa choroba układu nerwowego. Dotyka osób starszych – ok. 2/3 chorych ma powyżej 65 lat, choć zdarzają się też przypadki zachorowań przed 50 rokiem życia. Jest to choroba postępująca powoli i podstępnie, prowadzi do stopniowego zmniejszenia sprawności ruchowej, jak również intelektualnej. Więcej…