DLA FIRM:

 • Wsparcie administracyjne zarówno dla nowo otwierających się firm jak i placówek, które potrzebują usprawnienia funkcjonowania
 • Tłumaczenia dokumentów w języku niemieckim i polskim
 • Prowadzenie fanpage (social media: facebook , instagram), tematyczne artykuły dostosowane do specjalizacji klienta.
 • Kampanie marketingowe
 • organizacja eventów

 

DLA FIRM ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ SENIORALNĄ:

 • Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania placówek świadczących usługi opiekuńcze dla seniorów
 • Wsparcie merytoryczne dla nowo otwierających się firm jak i placówek, które potrzebują usprawnienia funkcjonowania
 • Pomoc w organizowaniu niezbędnej dokumentacji dla klienta niemieckiego chcącego przebywać w domach seniora na terenie Polski;
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi, a w szczególności z chorobą Parkinsona, Alzheimera oraz demencją.
 • Szkolenia z zakresu prowadzenia placówek świadczących całodobową i dzienną opiekę pielęgnacyjną; szkolenia personelu administracyjnego
 • Tłumaczenia dokumentów w języku niemieckim i polskim
 • Prowadzenie fanpage (social media: facebook , instagram)