Pomysł na otworzenie firmy zajmującej się świadczeniem dojazdowych usług opiekuńczych oraz wsparciem dla firm, instytucji i placówek opiekuńczych świadczących dzienną oraz całodobową opiekę wziął się w zasadzie z otoczenia, w jakim żyjemy. Koniecznością rozwoju opieki długoterminowej jest starzenie się społeczeństwa. Wydłuża się przeciętny okres trwania życia człowieka a zmniejsza ilość urodzeń.

Według danych GUS do 2035 r. subpopulacja ludzi mających 65 lat i więcej w Polsce wzrośnie o 62% w porównaniu do roku 2010, natomiast ludzi mających 80 lat i więcej – w tym samym okresie wzrośnie o 96%.

Z wiekiem pojawia się niesamodzielność, która powoduje konieczność pomocy osób drugich przy nawet najprostszych czynnościach tj. poruszaniu się, dbaniu o higienę osobistą i czystość otoczenia.

Mimo prężnej pomocy uzyskiwanej od Ośrodków Pomocy Społecznej nie każdy senior może zostać objęty wsparciem tej instytucji – i tutaj my chcemy być alternatywą.

Otaczająca nas rzeczywistość codziennie pokazuje nam, że tego typu usługi są potrzebne.